Burn-out behandeling met life coaching

Een effectieve succesvolle benadering

Coaching voor lichaam en geest. Behandeling van de fysieke gesteldheid d.m.v. orthomoleculaire suppletie en herstel van het autonome zenuwstelsel.

 In deze tijd van onzekerheid, crisis en veranderingen wordt het vermogen van de mensen steeds vaker en langduriger op de proef gesteld. Niet in de laatste plaats omdat er veelal steeds meer flexibiliteit van de mensen wordt gevraagd en het multitasken gaat niet iedereen gemakkelijk af.

‘Het Burn-out syndroom wordt dan ook steeds vaker genoemd en gehoord als veel voorkomende klacht in deze uitdagende en voor velen ervaren als jachtige tijd.
De aanhoudende veranderingen in werk en maatschappij, met de daarmee gepaard gaande onzekerheden, zoals verlies van werk en inkomen zijn daar mede vaak debet aan. Naast het feit dat we steeds meer gaan uitvoeren met minder mensen, waardoor de werkdruk excessief kan toenemen en althans zo wordt ervaren.

Er wordt zelfs gesteld dat 1 op de 7 werknemers lijden aan een Burn-out. Velen weten het zelf niet eens dat ze een Burn out hebben en denken oververmoeid te zijn wegens de aanhoudende spanningen. Echter ze zijn stress emotioneel uitgeput en opgebrand.
Veelal door de psychische foltering om maar hun targets te halen en geen nee te durven zeggen, grotendeels uit angst om maar niet je baan te verliezen of als ZZP-er te blijven voldoen aan hoge targets en op te leveren resultaten. De oorzaak is vaak te wijten aan het willen blijven voldoen aan verwachtingen van de buitenwereld op het werk en privé met de sociale media. Burn-out is dan het logische gevolg.

Het gemiddelde ziekteverzuim wat ontstaat wanneer werknemers het eindelijk opgeven is ca. 9 maanden tot 1 jaar. Orthomoleculaire suppletie met een effectieve coaching kan dit proces terug brengen tot ca. 100 dagen en maximaal een half jaar. Dit is goed nieuws voor de werkgever of ZZP-er die daarmee vele duizenden euro’s besparen. Waarbij de terugkeer naar het werk en de inzetbaarheid met vele maanden wordt bekort, maar vooral ook de levensvreugde weer veel eerder terug is. Beter voor jou en beter voor je partner.

Wat is Burn out?
Burn-out is een energie stoornis, meestal gerelateerd aan werk en de werkomgeving . Het kan zich ook soms als een depressie uiten, wat een stemmingsstoornis is, die op alle levensgebieden tegelijk kan plaats vinden.
Het is goed om dit verschil te weten en vast te stellen.

Burn-out is een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn, geen energie meer hebben of motivatie kunnen vinden voor bezigheden op het werk en of ook in de thuis situatie niet meer of onvoldoende kunnen bijdragen.

Daar zit ook een redelijk probleem waarom veel artsen en wetenschappers Burn-out soms niet erkennen. Want het wordt niet waargenomen als een fysiek probleem maar als een psychologisch- of zelfs psychiatrisch probleem. Terwijl fysiek gezien de bijnieren uitgeput raken en de goede balans tussen de hormonen ( Cortisol, Adrenaline en DHEA ) totaal verstoord zijn geraakt. Maar daar over later meer want dat wordt door de reguliere medische wetenschap niet (h)erkend. De fysieke gevolgen zoals hierboven omschreven van een Burn-out kunnen artsen niet waarnemen in bloedtesten en schrijven dan veelal onterecht een antidepressiva voor of constateren vaak een ijzer tekort.

Van de reguliere geneeskunde is weinig te verwachten en inmiddels is bekend dat zonder aanvullende supplementen de bijnier functie niet of zeer langzaam zal herstellen.
Want ook door gesprekken en coaching alleen herstellen de bijnieren niet.
Door alleen maar rust te nemen, hetgeen wel nodig is, wordt het een langdurig proces met een grote kans op tussentijdse terugval. Zaak bij een Burn-out is er voor te zorgen dat de oude situatie waarin men gezond, energiek en gelukkig was weer snel te herstellen en niet in een depressie of tot lusteloosheid te geraken.

Ook met alleen de psychologische benadering ( coaching gesprekken of alternatieven zoals mindtuning of mindfulness ) kom je er alleen niet mee, want daarmee herstellen de lichaamsfuncties van de bijnieren zich niet of nauwelijks en in ieder geval ( veel te ) langzaam.
Maar geen enkele werkgever kan het uitvallen van een werknemer van 1 tot 2 jaar zich permitteren. En een ZZP-er al helemaal niet om zo lang zonder inkomen te blijven.

Meer informatie

Kom in contact met ons

Stuur ons uw bericht en wij reageren zo snel al mogelijk. U kunt ons ook telefonisch benaderen op telefoonnummer: 0655 838 000.

13 + 9 =