Natuurlijk ontgiften met vulkanische mineralen

Zeoliet MED®, Benzoniet MED® en

Zeobent MED®

Waarom ontgiften?
Met onze huidige voeding voorzien we het lichaam helaas niet alleen van waardevolle stoffen zoals vitaminen en mineralen, maar nemen we ook stoffen op die in bepaalde hoeveelheden onze gezondheid kunnen schaden. Tot deze stoffen behoren milieuverontreinigende stoffen, zoals zware metalen, aluminium en ammonium, die via de lucht, het water en de bodem in het voedsel kunnen terechtkomen. Deze stoffen hebben de onaangename eigenschap dat ze zich ophopen in de voedselketen. Bovendien zijn deze stoffen te vinden in onze leef‐ en werkomgeving, zoals bij voorbeeld in: geneesmiddelen, cosmetica, huishoudchemicaliën, stof, dampen, verf, vernis, oplosmiddelen en desinfecteermiddelen, technische apparatuur, waterleidingen, spaarlampen.

Ontgiften op natuurlijke wijze ‐ om uw gezondheid te beschermen!
Zeolite MED®, Bentonite MED® en ZeoBent MED® zijn natuurlijke medische producten gemaakt van onverteerbare natuurlijke mineralen clinoptiloliet zeoliet en montmorilloniet bentoniet, die schadelijke stoffen in het maag‐darmkanaal binden als een spons en op natuurlijke wijze uit het lichaam kunnen worden verwijderd. De aan zeoliet en bentoniet gebonden verontreinigingen worden met de ontlasting via de darmen binnen ca. 24 uur op natuurlijke wijze uitgescheiden zonder de stofwisseling te belasten. De werking van de medische producten Zeolith MED®, Bentonit MED® en ZeoBent MED® is gebaseerd op hun speciale eigenschap om schadelijke stoffen die zich al in het spijsverteringsstelsel bevinden te binden en zo de lichaamseigen ontgift organen te ontlasten. Zo komen niet alleen minder giftige stoffen in het lichaam, maar kunnen ook reeds bestaande schadelijke stoffen worden geëlimineerd door de osmotische gradiënt en door het vloei evenwicht van het levende organisme.

Het ontgiften principe
De natuurlijke mineralen zeoliet en bentoniet zijn medische hulpmiddelen en hebben onder andere de bijzondere eigenschap dat ze schadelijke stoffen binden door selectieve ionenuitwisseling en adsorptie, zoals aluminium (Al3+), lood (Pb2+), kwik (Hg2+), cadmium (Cd2+), ammonium (NH4+) en histamine (C5H9N3).

Schema voor selectieve ionenuitwisseling:

Meer informatie over natuurlijk ontgiften met vulkanische mineralen

Kom in contact met ons

Stuur ons uw bericht en wij reageren zo snel al mogelijk. U kunt ons ook telefonisch benaderen op telefoonnummer: 0655 838 000.

7 + 7 =